• عضو بنیاد ملی نخبگان
  • مدال طلای انفرادی و طلای گروهی
  • المپیاد مدیریت نظام سلامت وزارت بهداشت در سال 98
  • برگزیده جشنواره ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش اجتماعی در سال 96