• رزیدنت نورولوژی دانشگاه شهید بهشتی
  • پزشک پژوهشگر
  • رتبه اول المپیاد نوروساینس سال ۹۷