دکتر محمدحسین خسروی

 • پزشک و پژوهشگر
 • مدیر عامل استارتاپ آموزشی-پژوهشی آرکا
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • دارای عنوان پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت در سال 1395
 • عضو و سفیر شورای ویراستاران علم آسیا (ACSE)

دکتر سید محمدجواد میرلوحی

 • پزشک، پژوهشگر و مخترع
 • رییس هیات مدیره استارتاپ آموزشی-پژوهشی آرکا
 • پژوهشگر برتر دانشگاه
 • دارای بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات معتبر بین المللی
 • سرپرست و مجری بیش از 10 طرح پژوهشی ملی و بین المللی

 

دکتر فرنوش خمسه

 • پزشک و پژوهشگر
 • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
 • داور مجلات و کنگره‌های پژوهشی داخلی و بین‌المللی
 • مدرس Softskills در دفتر توسعه (EDC) دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۲

دکتر محمدحسین امیرزاده

 • دندانپزشک و پژوهشگر
 • مدیر دپارتمان آموزش آرکا
 • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • دارای بیش از 20 عنوان مقاله علمی و پژوهشی
 • مولف بیش از پنج عنوان کتاب در زمینه کاربرد مهندسی بافت در جراحی فک و صورت

مریم الله وردی خانی

 • دانشجوی پزشکی (مقطع کارورزی)
 • مدیر دپارتمان آموزش آرکا
 • پژوهشگر برتر دانشگاه
 • داور و کمک سردبیر مجلات بین المللی
 • مولف دو عنوان کتاب آموزش پژوهش
 • دارای بیش از 20 عنوان مقاله علمی-پژوهشی