آزمون جبرانی پایان دوره دیپلم پژوهشی آرکا (دوره آنلاین تابستان 99)

پژوهش آموزان عزیز

به آزمون نهایی جبرانی دوره دوم دیپلم پژوهشی آرکا خوش آمدید!

هدف از برگزاری آزمون، سنجش آموخته ها و تلاش سه ماهه شما و تیم آرکا می باشد.

زمان برگزاری آزمون 60 دقیقه می باشد.

موفق باشید!