سه گام کشف روش تحقیق یک مقاله

روش تحقیق_پیدا کردن روش تحقیق مطالعه_روش تحقیق چیست

نوع مطالعه یا روشِ تحقیق یک مقاله رو خودت کشف کن!

 

حتما برای شما پیش آمده که وقتی یک مقاله را می خوانید بخواهید نوع طراحی مطالعه را بدانید.اهمیت این موضوع زمانی که قرار است مقاله ای را داوری کنید دو چندان می شود.
نگران نباشید!

به سادگی می توانید این کار را انجام دهید.
ما به شما می گوییم چطور.

در قدم اول ببینید آیا نویسندگان مقاله مداخله ای در آزمایش شونده ها یا محیط آزمایش انجام داده اند یا نه؟
مثلا دارویی تجویز شده است؟ جراحی صورت گرفته است؟ یا مثلا بیماری در حیوان ایجاد کرده اند؟
خوب اگر اینطور به نظر می رسد، این یک مطالعه مدا خله ای یا Experimental هست!

اگر پژوهشگران مداخله ای نکردند و فقط اطلاعات را از طریق مشاهده و اندازه گیری متغیر ها به دست آوردند، این یک مطالعه مشاهده ای خواهد بود!

مثلا بدون تجویز دارو سطح ویتامین دی بیماران رو اندازه گرفتنه اند.

حالا کار تا حدی راحت تر شد!

اگر مطالعه مداخله ای هست، آیا هیچ Random allocation یا اختصاص تصادفی نمونه ها به گروه های مختلف وجود دارد؟ اگر بله این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی هست و اگر خیر یک مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی یا انواع دیگر مثل نیمه تجربی و … هست.

خوب حال اگر مطالعه شما مشاهده ای هست آیا هیچ گروه کنترل یا شاهدی وجود دارد؟ اگر خیر، این یک مطالعه مشاهده ای توصیفی (Descriptive) هست و اگر گروه شاهد دارد این یک مطالعه تحلیلی (Analytical) هست.

آها! دیگه الان می توانیم کار رو به پایان ببریم…
در مطالعات مشاهده ای تحلیلی، باید ببینیم که نحوه رویکرد پژوهشگران به دو فاکتور “مواجهه” و “پیامد” به چه شکل بوده؟
اگر این دو فاکتور با هم و همزمان اندازه گیری شده باشند، حالا ما یک مطالعه مقطعی یا Cross-sectional داریم!
اگر در ابتدای مطالعه مواجهه وجود داشته و پژوهشگران به دنبال پیامد گشتند، ما با یک مطالعه کوهورت یا همگروهی مواجه هستیم.
ولی اگر در ابتدای مطالعه پیامد وجود داشته و پژوهشگران به دنبال مواجهه گشته باشند، حالا این یک مطالعه ی مورد شاهدی یا Case-control هست!

با دنبال کردن این مراحل به راحتی می توانید نوع طراحی مطالعه را حدس بزنید!
اگر این مطلب را دوست داشتید حتما و لطفا برای دوستانتان ارسال کنید.
لطفا و حتما نظرتان را برای ما در قسمت دیدگاه ها بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید