متدولوژیست باشید! اگر نیستید مشورت رو جدی بگیرید!

متدولوژی در پژوهش

متدولوژیست باشید! اگر نیستید مشورت رو جدی بگیرید!

متدلوژی در لغت به “روش شناسی” ترجمه و به “هنرِ شناختِ علم” تعبیر شده است. متدولوژی در همه علوم کاربرد دارد اما در پژوهش و به ویژه پژوهش های زیستی و پزشکی از اهمیت ویژه ای بخوردار است.

به علم شناخت روش های پژوهش و طراحی مطالعات، متدولوژی می‌گویند.

بدیهی است که اگر قرار باشد مطالعه ای به بزرگی و اهمیت کارآزمایی بالینی یک واکسن کرونا انجام بشود، نیاز به برنامه ریزی دقیق و تعیین نقشه راه با جزییات داشته و نمی توان بی گدار به آب زد!
چون حاصلش می شود تهدید جان انسان ها و از بین رفتن انبوهی از منابع مالی و انسانی.

این مثال در یک مقیاس بزرگ بود.
حالا فرض کنید قرار است خودتان یک پژوهش انجام بدهید با کلی صرف وقت و هزینه!
اگر یک ایراد خیلی کوچک در مسیر طراحی پژوهش و روش تحقیق شما باشد، آن موقع در انتشار نتایج به مشکل بر می‌خورید!

پیشنهادمان این است که در وهله اول خودتان دانش متدولوژی و طراحی مطالعه تان را قوی کنید. ولی اگر فرصتش را ندارید، حتما مشاوره با یک متدولوژیست را جدی بگیرید!

دیدگاهتان را بنویسید