آزمون پایانی دوره جامع آموزش داوری همتا (Peer-review)

پژوهش آموزان عزیز

به آزمون نهایی دوره جامع آموزش داوری همتا آرکا خوش آمدید!

هدف از برگزاری آزمون، سنجش آموخته ها و تلاش شما و تیم آرکا است.

زمان برگزاری آزمون 30 دقیقه می باشد.

موفق باشید!