آزمونک مبحث طراحی مطالعات

درود بر شما پژوهش آموز عزیز آرکا

به اولین آزمونک دوره آفلاین دیپلم پژوهشی آرکا خوش آمدید!

این آزمونک شامل 10 سوال می باشد و شما 10 دقیقه برای پاسخ گویی به تمام سوالات فرصت خواهید داشت.

موفق باشید!

دپارتمان آموزش آرکا

شما باید متن وارد کنید