آزمونک مبحث جست و جو در منابع علمی الکترونیک

درود بر شما پژوهش آموز عزیز آرکا

به اولین آزمونک دوره آفلاین دیپلم پژوهشی آرکا خوش آمدید!

این آزمونک شامل 10 سوال می باشد و شما 8 دقیقه برای پاسخ گویی به تمام سوالات فرصت خواهید داشت.

موفق باشید!

دپارتمان آموزش آرکا

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید